Mennesker tænker ikke i powerpoint bullets –
De tænker og handler i historier

At fortælle historier er at dele værdier
Vi er en del af et fællesskab; arbejdspladsen, afdelingen og virksomheden. Værdier danner baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler.
Den gode historie kan formidle værdierne i et sprog, som alle kan forstå. Værdierne giver nu mening og taler både til fornuft og følelser.

Medarbejderhistorier, en guldgrube for værdiarbejdet
Historiefortællende imagestyrkelse, viser hvem I er og hvad I kan.
Historiefortællende intern kommunikation, sender det
gode eksempel sikkert igennem hele organisationen.


Vores værdier danner baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler. Når vi fortæller historier til vores kollegaer, deler vi værdier. Vi viser at vi er en del af afdelingen/virksomheden.
Den erfaring vi oplever igennem historien formidler værdierne i et sprog, som vi alle kan forstå. Værdierne giver nu mening. Tykke rapporter står på hylder og powerpoints forsvinder når projektoren slukkes.
Gode værdihistorier godt fortalt, bliver en del af vores virksomheds DNA og er sikret for fremtiden. Jeg hjælper jer med at fortælle jeres stærke historier om jeres virksomhed og jeg styrer processen, med at alle led af jeres organisation fortæller dem godt. Så får både I og jeres kunder et skarpt snapshot af hvem I er og hvad I kan.

 • ”På en utrolig inspirerende måde tryllebandt Steiner os med sine historier, og vi oplevede den glæde og den begejstring han havde ved at fortælle os historier. Det er vigtigt for vores virksomhed, at vore medarbejdere deler viden med hinanden. Det har Steiner fået os til at gøre. Tak for en utrolig inspirerende aften.”
  Nordea Privatkundeafdeling Bornholm
  Nordea
 • "I workshoppen benyttede Steiner sig af en vekselvirkning mellem faglige input i plenum til forbedring af ens egen historie og individuel fortælling mellem to og i grupper af fire. Nogle oplevede det som meget udfordrende, at skulle fortælle sin historie tilén anden, men Steiner skabte en tryg ramme, som gjorde at man turde kaste sig ud i opgaven."
 • mad i Norden Kan virksomheder fortælle historier? ”Det var i grove træk det brief, vi gav Steiner, da vi bad ham komme til Rønne Teater, en aften i marts 2007 og være bindeled mellem vores turismeerhverv og en Tv-produktion om fødevarer og regionalitet på Bornholm. Produktionen hedder i øvrigt ”Mad i Norden”, og har Claus Meyer som vært. Steiner skulle inspirere virksomhederne til at udvikle deres egen fortælling (og måske finde på nye produkter til kunderne), og gerne på baggrund af en Tv-produktion som ovennævnte. Og med et rigeligt mål humor, en deciliter overraskelse og 700 gram originalitet, fik deltagerne en ovenud positiv oplevelse, hvor de endda selv skulle involveres og bidrage til den gode fortælling. Det var inspirerende, tankevækkende og meget relevant. Jeg var grundigt underholdt, og det var resten af salen også. Steiner får vores bedste anbefalinger og vi er ganske overbevist om, at vi indgår en aftale med Steiner en anden god gang.”
 • "Tak for en fantastisk dag. Jeg tror aldrig vi har afholdt en temadag med så stor succes. Dit engagement, fortællinger og ledelse af dagen var udsøgt – så tak for det. Utroligt som værdierne hænger bedre ved, når man tager det omvendt."
 • "Med inddragende fortællinger, dialog, faglige input og ikke mindst en række spændende aktiviteter og øvelser lykkedes det Steiner, at give alle deltagere en utrolig god indføring i denne særlige formidlingsforms muligheder. Alle deltagere var med, var på og fik noget med hjem. I det efterfølgende har jeg og kursisterne mange gange refereret til elementer fra Steiners kursus. Alle har givet udtryk for at Steiner har sat en god proces i gang samt at hans engagerede formidling har givet øget lyst blandt kursisterne til selv at arbejde videre med de tilegnede ”værktøjer”."
  Thomas Guldbæk Aktivitetskoordinator
  Bornholms Middelaldercenter
 • Skærmbillede 2016-02-01 kl. 22.30.26 "Tak for klogt tilrettelagt og kærligt udført kursus. Jeg gik derfra med sådan cirka en fornemmelse af at have været med gode venner på gourmet-restaurant for fortælle-sjælen. Vi kom vidt omkring, og balancerne var fine, mellem tryghed og udfordring, og mellem inspiration og øvelser."
  Anna B. Laursen
  Danmission
 • 4237257rettenihillerdliggerfminuttersgangfrahillerdstationarkivfotojanstephan01_srcset-small "Steiner er en fremragende historiefortæller. Han formåede på en meget fin måde at få 50 medarbejdere, til at fortælle historier, som viste sig meget fint at illustrere de værdier, vi står sammen om. Steiner leverede således i høj grad varen, og vi har kun grund til at være meget tilfredse med hans indsats."
 • cflcenterforledelsef1_srcset-small "Udover Steiner er en utrolig inspirerende fortæller, så er han dygtig til at lære fra sig og til at etablere et rum, hvor folk får lyst til at kaste sig ud som fortæller. Inspirerende oplæg – og rigtig god proces hvor vi fik en række værktøjer og indsigter som er direkte overførbare til vores ledelsesvirkelighed."
  Peder Johansen, chefrådgiver
  CfL Center for Ledelse
 • Lumholt+Stahlscmidt "Steiner har en kæmpe energi, der fylder godt i rummet, og samtidig et skarpt blik for modtagernes behov. Dertil er han anerkendende, smilende, hjælpsom og omsorgsfuld. Og fuld af humør. Kompetencer, der kan bruges i rigtig mange sammenhænge."
  Karen Lumholt Partner
  Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation
 • Empowerhouse "Steiner has a wonderful capacity to acquire knowledge of a certain field and then turn that knowledge into an imaginary story telling setting, spell binding his audience - whether this is made up by young children, adults, elderly - or all. No-one will leave a session with Steiner un-touched by his wonderful ability to turn dead issues live, and wrap it all up in a wonderful, catchy story!"
 • vitenfabrikken "Det var så kjekt å ha deg som forteller på Vitenfabrikken. Tiden gikk bare så alt for fort, vi skulle gjerne hatt deg en dag til og lært enda mer. Mine kolleger har skryt masse og er blitt skikkelig inspirert."
 • "Det er vigtigt for en virksomhed som vores, at vore medarbejdere deler viden med hinanden. Det betinger at vi tør fortælle til hinanden uden at tænke på, hvordan vores fortælling bliver modtaget. Og det har Steiner fået os til at gøre. Tak for en utrolig inspirerende aften."
  Medarbejderne i Privatkundeafd
  Nordea på Bornholm
 • "Steiner skulle inspirere virksomhederne til at udvikle deres egen fortælling. Og med et rigeligt mål humor, en deciliter overraskelse og 700 gram originalitet, fik deltagerne en ovenud positiv oplevelse. Det var inspirerende, tankevækkende og meget relevant."
  Mikkel Claus Jensen Udviklingschef
  Destination Bornholm
 • "Hold op for en aften på vores konference. Alle vores deltagere var lige så glade for det som jeg var. Du er i den grad i stand til at skabe en stemning og et åndeløst forum for fabuleren og fantasistimulation."
  Søren Thomassen
  Boligselskabernes Landsforening